DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 22.09.2015 18:01:48 

Fotogalerie - Krnovsko
 

Krnov - Kostelec
 
        V této lokalitě se nachází vskutku impozantní zákopový systém vybudovaný v roce 1938 československou armádou. Konkrétně III. prapor pěšího pluku 34, který zde byl v dané době dislokován. Polní opevnění jsou vybudována na Bezručově a Kosteleckém vrchu. V několika případech vedou zákopy poměrně těžce přístupným terénem. Spojovací zákopy procházejí různými roklemi apod. V lokalitě se nachází větší množství palebných postavení pro těžký kulomet (se střelištěm přístupným ze tří stran). Prozatím bylo nalezeno 5 okopů pro TK. Tento počet ještě nemusí být definitivní.
            Prozatím se podařilo zdokumentovat pouze jeden okop pro TK se střelištěm přístupným ze tří stran. Okop je přístupný krátkým spojovacím zákopem. Rozměry okopu odpovídají výkresům uvedeným v předpise G-V-2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dubový kopec
 
 
 
Polní postavení č. 1

        Střelecký zákop se nachází přímo na vrcholu kóty „Dubový kopec“. Zákop je poměrně dlouhý, doplněný čtyřmi výklenky pro střelce. Střelecké výklenky jsou dobře patrné na posledním snímku. Zákop částečně vylámán ve skalním podloží, takže se v některých místech zachoval téměř v plném profilu (viz. schéma). Zákop je napojen na terénní prohlubeň, která mohla sloužit jako úkryt nebo event. postavení minometu. Prohlubeň je s největší pravděpodobností pozůstatkem po těžbě kamene. Podobných terénních útvarů se na svazích kopce nachází více. Zákop není opatřen předprsní, která by střelcům znemožňovala pokrýt palbou strmé svahy kopce.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polní postavení č. 2
 
        Poměrně krátký, značně sesunutý zákop, který se nachází cca 20 m od polního postavení č. 3, směrem k rozvidlení silnic Krnov – Lichnov, Krnov – Láryšov. Je umístěn na okraji lesa, orientován kolmo k silnici Krnov – Láryšov. V jeho pravé části se nachází téměř kruhová prohlubeň (viz. schéma) z poloviny obklopená nízkou, téměř neznatelnou, předprsní. Je obtížné určit, zda tato prohlubeň vznikla erozí okolního terénu nebo byla vyhloubena záměrně, např. pro umístění kulometu.
 
 
 
 
 
 
 
Polní postavení č. 3
 
        Krátký střelecký okop o půdorysu roztaženého „W“ (viz. schéma). Nachází se na kraji lesa a je orientován podélně k silnici Krnov – Láryšov. Zajímavá je celkem dobře zachovalá, výrazná, předprseň. Zákop je v terénu velmi dobře patrný a při cestě od „Mořského oka“ směrem nahoru k lesu jej nelze minout.
 
 
 
 
 
 
Polní postavení č. 4
 

        Krátký střelecký zákop, umístěný na okraji lesa, vzdálený od postavení č. 3 necelých 20 m. Jeho tvar je v terénu velmi dobře patrný (viz. schéma). Z části je vylámán ve skalnatém podloží. Zákop s největší pravděpodobností nebyl opatřen předprsní.

 

 

 

 

 

Polní postavení č. 5
 
Podrobnější popis bude přidán později.
 
 
 
 
Kóta "Šance"
 
Podrobnější popis obranných postavení bude přidán později.
 
 
 
 Rozsáhlé zbytky polních opevnění (patrně čs. původu) lze nalézt přímo na kótě 559 "Šance"
vpravo nad silnicí Lichnov - Horní Benešov
Na snímku jsou zákopy zpevněné nasucho kladenými kameny
Zajímavé je, že zákopy jsou zakomponovány do zemního opevnění pocházejícího údajně z období 30. leté války
 
 
 
 
 
 
 
 
Stejný úsek zákopu jako na prvním snímku ze Šance. Domnívám se, že se jedná o zbytky nějakého úkrytu
 
 
 
 
Zákop zakončený okopem pro LK (mimo snímek) ležící na pastvině přibližně v půli cesty mezi kótami 572 a 589
Někde v pozadí se nachází LO vz. 37
 
 
 
 
 
Řopík v pozadí
 
 
 
Tentýž řopík, jako na předchozím snímku. Zákop vede až k jeho vchodu