DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 22.09.2015 18:01:48 

Fotogalerie - Milotice nad Opavou

Milotice nad Opavou

http://www.mapy.cz/#x=17.569517&y=50.013361&z=12&d=muni_4501_0_1&c=23-31-2-8-3-15-29-25-t&q=Milotice%20nad%20Opavou%2C%20okres%20Brunt%C3%A1l&qp=17.611015_50.066048_17.686847_50.100587_12&l=2

            Průzkum zdejšího polního opevnění byl prováděn v prostoru pod železniční stanicí "Milotice nad Opavou". Zdejší lesy jsou protkány stovkami metrů střeleckých a spojovacích zákopů. Nachází se zde také velké množství okopů pro kulomety minomety, úkryty apod. Vzhledem k tomu, že popisovanou oblastí prochází linie předválečného lehkého opevnění, lze s určitostí tvrdit, že zdejší polní opevnění bylo vybudováno v roce 1938 československou armádou.

                Jako první se podařilo zdokumentovat menší "opěrný bod" tvořený dvěma střeleckými postaveními, dvěma úkryty a soustavou spojovacích zákopů. Původně jsem se domníval, že úkryt č. 2 by mohl být spíše postavením kanónu proti ÚV. Vzhledem k hloubce stanoviště jsem však tuto myšlenku zavrhnul. Údaje o hloubkách okopů a zákopů uvedené na schématu nemusí úplně odpovídat realitě, jelikož část z nich je zaplněna různým odpadem. Naštěstí se většinou jedná o větve, shnilé dřevo apod. Během průzkumu je však dbát zvýšené opatrnosti, neboť občas lze narazit i na rozbité sklo a rezavý plech. Pod vrstvou větví se také občas nachází zahnívající voda.

 

Polní postavení č. 1

 

 

Schéma opěrného bodu. Zleva: palebné stanoviště č. 1, úkryt č. 1, palebné stanoviště č. 2, úkryt č. 2

 

První palebné postavení. Vzhledem k jeho hloubce se určitě nejedná o okop pro TK se střelištěm přístupným ze tří stran, i když by to tak na první pohled mohlo vypadat. V levé části je tento okop o něco hlubší. To, že je pravá část okopu mělčí, pravděpodobně nebude zaviněno pouze sesutou zeminou, jelikož druhé palebné postavení je provedeno stejně. Domnívám se tedy, že rozdíl v hloubkách obou částí okopu je záměrný.

Pohled na hlubší část prvního střeleckého stanoviště

Celkový pohled na obě části střeleckého stanoviště

 

Spojovací zákop

Spojovací zákop

Pohled od "křižovatky" spojovacích zákopů. V pozadí se nachází úkryt č. 2. Hloubka tohoto spojovacího zákopu je za "křižovatkou" výrazně menší. S největší pravděpodobností se tedy jedná o průlezný spojovací zákop.

Tentýž úkryt - pohled shora

Zemní val lemující okraj jámy pro úkryt - rovnoběžně s lesní cestou

 

Pohled na úkryt č. 2

 

Pohled z úkrytu č. 2 směrem k průleznému zákopu

Pohled na palebné stanoviště č. 2

Jiný pohled na palebné stanoviště č. 2

Spojovací zákop vedoucí do palebné stanoviště č. 2. Uprostřed snímku odbočka k úkrytu č. 1. Částečně je viditelný i samotný úkryt

Pohled z týlu na palebné stanoviště č. 2

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz